تیمور خالدی در گفتگو با خبرنگار ستاد رسانه ای جشنواره روابط عمومی های کردستان، گفت: نگاه به روابط عمومی و اهمیت جایگاه آنان در دستگاه های اجرایی باید در میان مدیران نهادینه شود.
وی افزود: توسعه فضای رسانه ای و اطلاع رسانی گسترده می تواند، سبب شناخته شدن ظرفیت های کردستان و نیز ورود سرمایه گذاران گردد.
خالدی با اشاره به نقش روابط عمومی در توسعه گردشگری، از برنامه های میراث فرهنگی برای معرفی هرچه بیشتر جاذبه های گردشگری کردستان خبر داد و گفت: با همراهی بخش خصوصی زمینه تولید محتوای حرفه ای از قبیل محتوای مکتوب، عکس، فیلم و سایر موارد رسانه ای در میراث فرهنگی فراهم گردیده است.
وی برگزاری رویدادهای آموزشی را در توسعه روابط عمومی ها مثمر ثمر خواند و بیان کرد: جشنواره روابط عمومی ها می تواند زمینه ای مناسب برای تسریع در روند همراهی و همدلی دولت و مردم را فراهم نماید.