شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)-|| براساس گزارش دفتر سرشماری ایالات متحده که در ماه ژوئن منتشر شد، درآمد تبلیغات، روابط عمومی و خدمات مرتبط با آن در سراسر ایالات متحده برای یک ماه اول سال ۲۰۱۹ حدود ۲۵.۱ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش شارا به نقل از ilbusinessdaily، به طور کلی، مشاغل بخش خدمات ایالات متحده که توسط اداره بررسی خدمات (QSS) سه ماه اول سال را مورد بررسی قرار داده است و در طی همین مدت زمان ۴ تریلیون دلار درآمد گزارش کرده اند.

QSS داده های جمع آوری شده در حدود ۵ هزار مشاغل فعال در بخش های خدماتی از جمله موارد زیر را مورد مطالعه قرار داده است: اطلاعات؛ حرفه ای، علمی و فنی؛ اداری و پشتیبانی، مدیریت پسماند و خدمات ترمیم؛ و مراکز مراقبت و پرستاری.